SÜREÇ YÖNETİMİ


Kuruluşlar, üretmiş oldukları ürün ya da hizmetlerden yararlanan müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, süreçlere gereksinim duyar.

Süreç yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir.

Kurum stratejileri ile uyumlu, hızlı, müşteri odaklı, verimli ve tutarlı iş süreçlerini oluşturmakta ve yayılımı için gerekli bilgi transferini de

gerçekleştirerek.

iş sonuçlarına dönüşmesini sağlamaktadır:

İş Süreçlerinin Tanımlanması
İş Süreçlerinin Analiz Edilmesi ve İyileştirme Önerilerinin Oluşturulması
Yenilikçi İş Süreçlerinin Tasarımı
Süreç Performans Göstergelerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi