STRATEJİK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketler ne kadar uzun vadeli düşünür ve bunları gerçekleştirmek için çaba gösterirse o kadar uzun ömürlü olurlar. Her şirketin temelde uzun vadeli hedefleri ve amaçları vardır. Bu amaçların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin stratejiler ve yöntemler de vardır.

Şirket misyon, vizyon ve temel değerlerin tanımlanması
Hedeflerin belirlenmesi,
Stratejik Planların hazırlanması,
Rekabet Stratejilerinin oluşturulması,
SWOT Analizi ve Rekabet Analizi
Kontrol ve izleme