İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI


Şirketinizin en değerli varlığı olan İnsan Kaynaklarının Danışmanlığı Konusunda Uzmanlığımıza başvurunuz:

Norm Kadro Analizi ve Personel Nitelik Planlaması
Süreç Haritası ve Organizasyon Şeması ve Görev Tanımları
Ücret Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Motivasyon Oluşturma ve Yönetimi