KURUMSAL AR-GE YÖNETİMi DANIŞMANLIĞI


Şirketlerin Performans artırma Yönetemlerinin başında yeni ürün geliştirme takımlarının oluşturulması, bu takımların belirli bir disiplin içinde çalışması, takım performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ortaya konan yeni ürünlerle ilgili tüm belgelendirme, patent, vb. çalışmalarının yapılması Ar-Ge Bölümü Bünyesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir..

Şirket içinde kurumsal bir Ar-Ge Bölümü Kurulumu
Ar-Ge / Üretim / Pazarlama / Satış koordinasyonu
Kurumsal İnovasyon Organizasyonu
Yeni Ürün Geliştirme Projeleri
Yeni Ürün Geliştirme Performansı Ölçme ve Değerlendirme
Six Sigma Uygulamaları
Teknoloji Yönetimi
İnovasyon Yeteneği Geliştirme